Pitanja na sunce

1

Kako radi mala sunčana elektrana za kućanstva?

Mala sunčana elektrana stane na gotovo svaki krov! U solarnim panelima se iz sunčeve svjetlosti proizvodi istosmjerna (DC) električna energija. Izmjenjivač pretvara istosmjernu u izmjeničnu (AC) električnu energiju, koja se koristi za napajanje električnih uređaja u kućanstvu. Proizvedenu električnu energiju koristite direktno za potrebe vašeg kućanstva, a eventualni višak predajete u mrežu. Vaša je kuća cijelo vrijeme spojena na mrežu i koristite električnu energiju u količini koja vam je potrebna.

2

Koje su prednosti vlastite sunčane elektrane?

  • Koristite vlastitu električnu energiju, proizvedenu na krovu svoje obiteljske kuće,
  • Uštede su odmah vidljive na vašem računu za električnu energiju,
  • Povećavate otpornost na rast cijena električne energije u budućnosti,
  • Ostvarujete znatno veći prinos u usporedbi s klasičnom štednjom,
  • Smanjujete svoj ugljični otisak i doprinosite borbi protiv klimatskih promjena,
  • Doprinosite održivom razvoju vaše lokalne zajednice i stvaranju prilika za nova zelena radna mjesta u Hrvatskoj.
3

Kolika snaga elektrane mi je potrebna?

Snaga elektrane dimenzionira se prema potrošnji kućanstva, financijskim mogućnostima korisnika, tehničkim ograničenjima na lokaciji (površina krova, zasjenjenje itd.) te uvjetima koji su propisani u modelu Korisnik postrojenja za samoopskrbu (Zakon o OIE i VuK). Sustav pravilno dimenzioniran prema potrošnji donosi najveće prinose.

 

Za pokrivanje 75% potreba za električnom energijom godišnje, prosječnom tročlanom kućanstvu u unutrašnjosti Hrvatske potrebna je sunčana elektrana snage od 4 do 6 kW, a onom u Dalmaciji i na otocima potrebna je sunčana elektrana snage od 3 do 5 kW.

4

Koliko košta mala sunčana elektrana?

Za kategoriju kućanstva snage elektrane su najčešće u rasponu od 2 do 10 kW, a trošak elektrane po kW iznosi do 10.000 do 12.000 HRK (projektiranje, oprema, transport, puštanje u pogon, ispitivanje). Dodatni troškovi su zamjena brojila od strane HEP ODS (2.000 do 3.000 HRK), te godišnji trošak održavanja i osiguranja (ovisno o željama korisnika). 

5

Kako od ideje do vlastite sunčane elektrane?

Ostavite svoj kontakt putem obrasca na nasuncanojstrani.hr. Krenut ćemo s besplatnom provjerom tehničkih uvjeta za ugradnju sunčane elektrane na vašem krovu i savjetovati vas o solarnom rješenju prilagođenom vašoj potrošnji i željama. Nakon što se odlučite za ugradnju sunčane elektrane, vodit ćemo vas kroz svaki korak od izrade tehničke dokumentacije do montaže. Uputit ćemo vas u mogućnosti sufinanciranja, čime imate priliku osigurati isplativost ugradnje male sunčane elektrane u što kraćem roku.

6

Po čemu se Zelena energetska zadruga razlikuje od drugih pružatelja usluga na tržištu?

Naša zadruga želi potaknuti jačanje lokalnog gospodarstva kroz snažna partnerstva, nova ulaganja i stvaranje radnih mjesta vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije. Gradimo aktivnu zajednicu budućih vlasnika malih sunčanih elektrana te lokalnih firmi i pružatelja usluga. Surađujemo s hrvatskim proizvođačima i dobavljačima opreme, kvalitetnim izvođačima radova/instalaterima, stručnim projektantima, te mrežom gradova i općina.

 

Što to znači za vas?

  • podrška u cjelokupnom procesu realizacije vaše sunčane elektrane,
  • sve informacije o ugradnji vlastite sunčane elektrane na jednom mjestu,
  • podršku u korištenju prilika za sufinanciranje male sunčane elektrane,
  • podršku u udruživanju u energetsku zadrugu sa sugrađanima.
7

Što obuhvaća cjelovita usluga, ili „ključ u ruke“ za realizaciju sunčane elektrane?

Cjelovita usluga obuhvaća besplatno savjetovanje te podršku u izboru najboljeg rješenja za vaš dom, s obzirom na vašu potrošnju i želje. U suradnji s našim partnerima, nudimo izradu projektne dokumentacije, nabavu i ugradnju opreme, ishođenje svih potrebnih dozvola za puštanje u pogon, te jamstvo na opremu i izvođenje radova. Također nudimo opciju održavanja i daljinskog praćenja rada vaše elektrane.

8

Koji je proces realizacije sunčane elektrane?

Ovlašteni projektant izrađuje glavni elektrotehnički projekt, na temelju procjene potrošnje, lokacije nekretnine, tehničkih ograničenja (veličina krova, zasjenjenje itd.) i želja korisnika.  

 

HEP ODS na temelju glavnog projekta provjerava kakvo je stanje instalacija i može li se elektrana priključiti na distribucijsku mrežu te, ako je sve u redu, u roku od dva tjedna odobrava projekt.  

 

Po predaji zahtjeva, HEP ODS daje ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta i vrši zamjenu brojila (ugradnja dvosmjernog brojila koje omogućava obračun).  

 

Slijedi nabava opreme i montaže elektrane, nakon čega HEP ODS izdaje potvrdu za trajni pogon. Otkup električne energije ugovara se s odabranim opskrbljivačem, ovisno o ponuđenoj cijeni i drugim uvjetima.

 

Cijeli proces – od projektiranja do spajanja na mrežu i ostvarivanja ušteda – traje 2 do 4 mjeseca. 

9

Kako izgleda obračun na računu za električnu energiju nakon ugradnje sunčane elektrane?

Proizvedenu električnu energiju koristite direktno za potrebe vašeg kućanstva, a eventualni višak predajete u mrežu. Taj višak koristite unutar jednog mjeseca kada vam nedostaje (primjerice kada je smanjena proizvodnja zbog naoblake ili noću kada elektrana ne proizvodi). Ako imate višak na kraju mjeseca (ovo će biti slučaj u ljeto, kada je proizvodnja iz elektrane najveća, i više energije isporučujete u mrežu nego preuzimate), opskrbljivač ga preuzima u vrijednosti od minimalno 80 % ugovorene cijene električne energije. Ovo predstavlja “bonus” koji koristite u sljedećem mjesecu za smanjenje računa.

 

Uvjet da zadržite status Korisnik postrojenja za samoopskrbu je da unutar kalendarske godine količina električne energije koju je elektrana isporučila u mrežu bude manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji. Zato treba pažljivo dimenzionirati sustav da odgovara vašim potrebama.

10

Kako Hrvatska koristi sunčevu energiju?

Hrvatska je jedna od zemalja s najmanjim udjelom sunčeve energije u ukupnoj potrošnji električne energije, unatoč velikom broju sunčanih sati godišnje. Ovisnost o uvozu energenata je velika, a postoji ogroman neiskorišteni potencijal. U Hrvatskoj je trenutno instalirano približno 100 MW sunčanih elektrana, a proizvodnja iz svih sunčanih elektrana u Hrvatskoj trenutno zadovoljava tek oko 2% potrošnje kućanstava. Postoji nekoliko velikih sunčanih elektrana, ali još uvijek je neiskorišten značajan potencijal malih sunčanih elektrana, a koji bi se nalazili na krovovima obiteljskih kuća i malih poduzeća.

 

Ugradnjom male sunčane elektrane pozitivno utječete na solarnu sliku Hrvatske!

11

Što su energetske zadruge?

Energetska zadruga je udruženje fizičkih ili pravnih osoba, koje zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Na ovaj način se iskorištavaju lokalno dostupni resursi za jačanje lokalnog gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, osnaživanje međusektorske suradnje te poticanje društvenih (i tehnoloških) inovacija. Energetske zadruge organizirane su na način da se za sva pitanja upravljanja vrši demokratski način odlučivanja.

Građani udruženi u zadrugu mogu postati pokretači energetske tranzicije prema obnovljivim izvorima energije u svom gradu. Ako želite osnovati energetsku zadrugu u svom gradu, ZEZ će vas u tome rado podržati - javite nam se na solari@zez.coop.

Sunčani telefon

+385 1 2090 404

Imate još pitanja?

Javite se našem timu putem Sunčanog telefona radnim danom od 10 do 16.